Διοίκηση

Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΠΑΒ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΠΑΒ είναι 7μελές και η σύνθεση του έχει ως εξής:

Α. Υφαντής

Πρόεδρος

Ο Dr.-Ing Alexandros Yfantis είναι ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου εταιρειών SYCHEM. Είναι Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός, αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ελλάδα) το 1996 και το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Brandenburger του Cottbus (Γερμανία) το 2000.

Σ. Τζιάκας

Αντιπρόεδρος

Συνιδρυτής της εταιρείας συμβούλων Εrgoplanning ΕΠΕ που δραστηριοποιείται στην εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών για επενδυτικά σχέδια σε πρωτογενή τομέα, μεταποίηση, τουρισμό και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Γ. Τσελεπής

Γενικός Γραμματέας

Στέλεχος της THETIS CAPITAL ΕΠΕΥ με εξειδίκευση στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και της παραγωγής ενέργειας. Γενικός Διευθυντής της ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ και της ECO-TERRA ABEE, κατέχει τίτλους σπουδών στα Μαθηματικά (BSc) και τη Διαχείριση Αποβλήτων (MSc).

Α. Δοντάς

Ταμίας

Β. Διαμαντής

Μέλος

Ο κ. Βασίλειος Διαμαντής είναι διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος (2001) με μεταπτυχιακό στην Υδραυλική Μηχανική (2002) και διδακτορικό στην Αναερόβια Χώνευση (2006). Διαθέτει εμπειρία στο σχεδιασμό εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων και στην εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Σ. Ιωάννου

Μέλος

Εμπειρία στο σχεδιασμο, κατασκευή και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (καύση βιορευστών, αεριοποίησης, και Βιοαερίου).

Κ. Νικάκης

Μέλος

Απόφοιτος της σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος M.Sc.,του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Με τον τομέα του βιοαερίου ξεκίνησα να ασχολούμαι από το 2016 όντας συνεργάτης σύμβουλος μονάδων βιοαερίου, και την ίδια περίοδο απέκτησα τον μεταπτυχιακό τίτλο MBA “Energy and Environmental Investments” με ειδίκευση στις επενδύσεις βιοαερίου.

Scroll to Top