Βιοαέριο: Πολύ περισσότερο από ενέργεια

Το βιοαέριο πρόκειται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της Ευρώπης για την ενεργειακή ασφάλεια και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ως μέρος ενός μακροπρόθεσμου και ισορροπημένου μείγματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εξάλλου, τα οφέλη του υπερβαίνουν κατά πολύ τη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου.

Το βιοαέριο είναι η φθηνότερη και πιο επεκτάσιμη μορφή ανανεώσιμου αερίου που διατίθεται σήμερα. Είναι μια πηγή ενέργειας με δυνατότητα μεταφοράς και ως εκ τούτου, μπορεί να αξιοποιηθεί περαιτέρω για την εξισορρόπηση της διακοπτόμενης παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η σειρά «Βιοαέριο: πολύ περισσότερο από ενέργεια» διερευνά τις πολλαπλές λύσεις που ήδη παρέχει το βιοαέριο στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής βιοοικονομίας μέσω 6 ενημερωτικών δελτίων τα οποία δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση από τον Απρίλιο 2023.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

 

  • 3.  Μεταφορές
  • 4. Θέρμανση
  • 5. Βιομηχανικές χρήσεις
  • 6. Βιωσιμότητα
Scroll to Top