Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου – ΕΣΠΑΒ

Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου

Σχετικά με τον ΕΣΠΑΒ

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου-ΕΣΠΑΒ ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2018 με σκοπό να ενισχύσει την βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου και να προάγει το βιοαέριο ως μία καινοτόμα πηγή ανανεώσιμης ενέργειας η οποία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

0
Χρόνια λειτουργίας
0
Μέλη
0
MWe εγκατεστημένη ισχύς
Μέλη ΕΣΠΑΒ

Ενεργές ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες

Ο Σύνδεσμος σήμερα αριθμεί 47 μέλη, με μεγέθη μονάδων από 150 έως 5250 kWe. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των ενεργών ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων–μελών είναι 53,4 MWe

Scroll to Top