Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου – ΕΣΠΑΒ

Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου

Σχετικά με τον ΕΣΠΑΒ

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου-ΕΣΠΑΒ ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2018 με σκοπό να ενισχύσει την βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου και να προάγει το βιοαέριο ως μία καινοτόμα πηγή ανανεώσιμης ενέργειας η οποία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

MEDIA

Ανακοινώσεις- Νέα

Ο ΕΣΠΑΒ ζητά την άμεση στήριξη του κλάδου του βιοαερίου που επλήγη από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Θεσσαλία

Περισσότερα →

Σημαντική επιτυχία του ΕΣΠΑΒ η ένταξη του χωνεμένου υπολείμματος στην νέα ΚΑΠ με στρεμματική επιδότηση

Περισσότερα →

Το Βιομεθάνιο είναι πολύ περισσότερο από ενέργεια-βρίσκεται στην καρδιά της κυκλικής οικονομίας

Περισσότερα →

Συμμετοχή στο 12ο Athens Energy Summit

Περισσότερα →

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Σχεδιάζουμε μαζί λύσεις για την αύξηση της παραγωγής βιοαερίου από κτηνοτροφικά απόβλητα

Περισσότερα →

Συμμετοχή στην εκδήλωση με θέμα: «Διαχείριση και ανακύκλωση απορριμμάτων με έμφαση στα αστικά απόβλητα και βιοαπόβλητα»

Περισσότερα →
0
Χρόνια λειτουργίας
0
Μέλη
0
MWe εγκατεστημένη ισχύς
Μέλη ΕΣΠΑΒ

Ενεργές ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες

Ο Σύνδεσμος σήμερα αριθμεί 42 μέλη, με μεγέθη μονάδων από 150 έως 5250 kWe. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των ενεργών ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων–μελών είναι 48,8 MWe

Scroll to Top