ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν περιγραφή της θέσης υπό μορφή αρχείου pdf και την επιθυμητή καταχώρηση στο πεδίο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» στη διεύθυνση ergasia@habio.gr.  Η ανάρτηση της αγγελίας θα γίνεται μετά από έγκριση του γραμματέα. Η απόσυρση θα γίνεται μετά από σχετικό μήνυμα του ενδιαφερόμενου.

Κωδικός

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(π.χ. Επίβλεψη κατασκευής και λειτουργίας μονάδας Βιοαερίου)

ΑΡΧΕΙΟ

(Περιγραφή αρμοδιοτήτων)