ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν βιογραφικό υπό μορφή αρχείου pdf και την επιθυμητή καταχώρηση στο πεδίο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» στη διεύθυνση ergasia@habio.gr.  Η ανάρτηση της αγγελίας θα γίνεται μετά από έγκριση του γραμματέα. Η απόσυρση θα γίνεται μετά από σχετικό μήνυμα του ενδιαφερόμενου.

α/α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(π.χ. Μηχανικός Περιβάλλοντος με εμπειρία σε μονάδες Βιοαερίου)

ΑΡΧΕΙΟ

(Βιογραφικό)