Τηλεδιάσκεψη Γενικής Γραμματείας Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΓΓΕΟΠΥ) με Πρόεδρο ΕΣΠΑΒ.