Συμμετοχές σε Συνέδρια

16-11-2018 έως 17-11-2018 Συμμετοχή στο συνέδριο “Progress Manure and Digestate 2018” Schwaebisch Hall, Γερμανία

16-11-2018 έως 17-11-2018 Συμμετοχή στο συνέδριο “Progress Manure and Digestate 2018” Schwaebisch Hall, Γερμανία