ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΣΠΑΒ ΣΤΗΝ 4Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μοιραστείτε το άρθρο:

27 Οκτωβρίου, 2020

H συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Τρίτη 27/10/2020 και συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

  • Εισαγωγή από τον Γενικό Γραμματέα Καθηγητή κ. Κ. Αραβώση
  • Παρουσίαση των δράσεων του Οδικού Χάρτη για την Κυκλική Οικονομία από τον κ. Γ. Ηλιόπουλο (EPTA SA)
  • Συζήτηση και έκφραση των απόψεων των μελών επί των δράσεων του Οδικού Χάρτη
  • Λοιπά θέματα

Δείτε επίσης:

AΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑΒ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΕΚ 940/20-03-2020, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΕΚ 1045Β/26-03-2020 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4414/2016.

Περισσότερα »
Scroll to Top