ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ DR. ING. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΥΦΑΝΤΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΣΠΑΒ, ΣΤΗΝ 2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

H συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Τετάρτη 18/11/2020 και συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

  1. Προτάσεις που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας
  2. Συγκεκριμένες δράσεις για ενσωμάτωση στο πλαίσιο του Οδικού Χάρτη Κυκλικής Οικονομίας
  3. Άλλα θέματα (οργανωτικά- συνέχιση Ομάδας κλπ)