ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΑΠΕΕΠ Κ. Γ. ΓΙΑΡΕΝΤΗ ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ»