ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑΒ

 

Με την εγγραφή σας στον ΕΣΠΑΒ ως συνδεδεμένου μέλους έχετε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε μια κοινότητα βιοαερίου, μέσω της οποίας:

 

  • Υποστηρίζετε τα συμφέροντά σας στην Ελλάδα και την ΕΕ μέσω στενής συνεργασίας με φορείς και οργανισμούς που στηρίζουν το Βιοαέριο και το Βιομεθάνιο.
  • Έχετε πρόσβαση σε πληροφόρηση και αναλύσεις για την ανάπτυξη των τομέων του Βιοαερίου και του Βιομεθανίου σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του ιστότοπου και άλλων μεθόδων επικοινωνίας που αναπτύσσονται.
  • Γίνεστε μέρος ενός δικτύου που αποτελείται από παραγωγούς, εταιρείες, ερευνητικούς φορείς, συμβούλους και δημόσιους φορείς με αντικείμενο το Βιοαέριο και το Βιομεθάνιο.
  • Συμμετέχετε και συμβάλλετε σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα που προωθούν την παραγωγή, εμπορία και χρήση του Βιοαερίου και του Βιομεθανίου.
  • Συμμετέχετε στις Συμβουλευτικές Επιτροπές, τεχνικού και επιστημονικού χαρακτήρα, για την διαμόρφωση των θέσεων και στόχων του συνδέσμου, την διάχυση των γνώσεων και πληροφοριών, την διοργάνωση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων.
  • Απολαμβάνετε ειδικών όρων παρακολούθησης και συμμετοχής σε διεθνείς ενημερωτικές εκδηλώσεις, συνέδρια και εκθέσεις και δωρεάν συμμετοχή σε αυτές που διοργανώνει ο ΕΣΠΑΒ.
  • Μπορείτε να προβάλλετε τα επιτεύγματά σας στην Ελλάδα μέσω της ετήσιας έκδοσης του ΕΣΠΑΒ «Success Stories in Greece».
  • Έχετε πρόσβαση σε όλη την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του ΕΣΠΑΒ.