ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στις 19 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκαν στην Θεσσαλονίκη η πρώτη Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες του Ελληνικού Συνδέσμου Παραγωγών Βιοαερίου (ΕΣΠΑΒ). Στην Γ.Σ. και τις αρχαιρεσίες μετέσχε το σύνολο των μελών του Συνδέσμου που με τον τρόπο αυτό υπογράμμισε την θέληση των παραγωγών Βιοαερίου να εκφραστούν από έναν συλλογικό φορέα που θα προάγει τη μορφή αυτή ανανεώσιμης ενέργειας και θα της δώσει την θέση που της αξίζει στον ενεργειακό χάρτη της χώρας. Οι διαδικασίες ίδρυσης του ΕΣΠΑΒ διήρκεσαν περίπου 1,5 χρόνο, αφού ξεκίνησαν ουσιαστικά μετά την πρώτη μεγάλη συνάντηση της πλειοψηφίας των παραγωγών Βιοαερίου από αγροτικές πρώτες ύλες, που έγινε, σίγουρα όχι τυχαία, στην έκθεση ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ τον Φεβρουάριο του 2017. Κατά τον χρόνο της ίδρυσής του (Ιούνιος 2018), ο Σύνδεσμος αριθμούσε 25 μέλη, με μεγέθη μονάδων από 100 έως 5.250 kWe. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των 21 ενεργών ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων – μελών (από τις 25 συνολικά του τομέα) ήταν 19,7 MWe (από 22,76 ΜWe συνολικά του τομέα, ποσοστό 86,6%).

 

Στις 13-2-2019 πραγματοποιήθηκε η πρώτη ετήσια Γενική Συνέλευση του ΕΣΠΑΒ, στη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα το νέο καταστατικό του συνδέσμου, βάσει του οποίου διευρύνεται η βάση του με την δυνατότητα εγγραφής μελών – μη παραγωγών, τα οποία δραστηριοποιούνται στην έρευνα – μελέτη – κατασκευή και υποστήριξη μονάδων Βιοαερίου. Ταυτόχρονα, διευρύνθηκε και το αντικείμενο του σωματείου, περιλαμβάνοντας, πλην του Βιοαερίου και της αναερόβιας χώνευσης, και άλλα είδη ανανεώσιμων καυσίμων αερίων προερχόμενων από βιομάζα, την συμπαραγωγή από ανανεώσιμα αέρια και βιορρευστά, καθώς και τα λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά. Επίσης, καθορίστηκαν οι συνδρομές για τα συνδεδεμένα μέλη και έγινε μείωση των συνδρομών για τις μικρές και μη ενεργές μονάδες. Το νέο καταστατικό τέθηκε επισήμως σε ισχύ μετά την από 17-7-2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.