Στόχοι

Οι σκοποί του συνδέσμου, σύμφωνα με το Νέο Kαταστατικό του (Φεβρουάριος 2019) είναι:

 

  • Η προώθηση της αναερόβιας χώνευσης όλων των ειδών ανανεώσιμης οργανικής ύλης για την παραγωγή βιοαερίου και λιπάσματος με βιώσιμο τρόπο.
  • Η προώθηση της αεριοποίησης όλων των ειδών οργανικής ύλης για την παραγωγή αερίων καυσίμων με βιώσιμο τρόπο.
  • Η προώθηση της χρήσης βιοαερίου, βιομεθανίου, λιπασμάτων και άλλων προϊόντων που προέρχονται από την αναερόβια χώνευση και την αεριοποίηση.
  • Η προώθηση της έρευνας, του σχεδιασμού, της κατασκευής και της λειτουργίας εγκαταστάσεων βιοαερίου, βιομεθανίου, και λιπάσματος.

 

Οι δραστηριότητες και τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών αυτών περιγράφονται στο Καταστατικό