ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ DR. ING. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΥΦΑΝΤΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΣΠΑΒ, ΣΤΗΝ 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ.