ΕΓΚΡΙΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Εγκρίθηκε από το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης η τροποποίηση του Κατασατικού και η εγγραφή των τροποποιήσεων στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

Κείμενο Καταστατικού

Απόφαση Δημοσίευσης