ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στις 19 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκαν στην Θεσσαλονίκη η πρώτη Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες του Ελληνικού Συνδέσμου Παραγωγών Βιοαερίου (ΕΣΠΑΒ). Στην Γ.Σ. και τις αρχαιρεσίες μετέσχε το σύνολο των μελών του Συνδέσμου που με τον τρόπο αυτό υπογράμμισε την θέληση των παραγωγών Βιοαερίου να εκφραστούν από έναν συλλογικό φορέα που θα προάγει τη μορφή αυτή ανανεώσιμης ενέργειας και θα της δώσει την θέση που της αξίζει στον ενεργειακό χάρτη της χώρας. Οι διαδικασίες ίδρυσης του ΕΣΠΑΒ διήρκεσαν περίπου 1,5 χρόνο, αφού ξεκίνησαν ουσιαστικά μετά την πρώτη μεγάλη συνάντηση της πλειοψηφίας των παραγωγών Βιοαερίου από αγροτικές πρώτες ύλες, που έγινε, σίγουρα όχι τυχαία, στην έκθεση ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ τον Φεβρουάριο του 2017. Κατά τον χρόνο της ίδρυσής του (Ιούνιος 2018), ο Σύνδεσμος αριθμούσε 25 μέλη, με μεγέθη μονάδων από 100 έως 5.250 kWe. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των 21 ενεργών ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων – μελών (από τις 25 συνολικά του τομέα) ήταν 19,7 MWe (από 22,76 ΜWe συνολικά του τομέα, ποσοστό 86,6%).