ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση:

 

Πρόεδρος: Κ. Αλεξανδρίδης

 

Αντιπρόεδρος: Σ. Τζιάκας

 

Γενικός Γραμματέας: Ι. Τετώρος

 

Ταμίας: Β. Κεμαλμά

 

Μέλος- Αναπληρωτής Γραμματέας: Κ. Χήτας

 

Μέλος – Αναπληρωτής Ταμίας: Α. Δανιάς

 

Μέλος – Υπεύθυνος Επιτροπών: Β. Διαμαντής