(ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) 104. ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ - HYDROTHANE - TYRAS 1Ο5. ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ - OMEX - ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 106. ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ - QLAB -ΧΙΩΤΗ 107. ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - SIRMET - ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ 111. ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΔΠΘ - ΕΥΤΑΞΙΑΣ...