Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου προχώρησε σε αποστολή επιστολής στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (14/07/2020) ύστερα από σχετικό αίτημα των μελών, σχετικά με το θέμα περί προσδιορισμού της απόστασης Μονάδων Βιοαερίου από Μονάδες Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης. Παρατέθηκαν οι λόγοι που δεν θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός για...