Δείτε την επιστολή εδώ ...

  Κατόπιν των αρχαιρεσιών του συνδέσμου μας, που έλαβαν χώρα στις 01/02/2020, αναδείχθηκε νέο ΔΣ.   Μετά από συζήτηση και ψηφοφορία, εγκρίθηκε παμψηφεί η εξής κατανομή : Πρόεδρος Α. Υφαντής Αντιπρόεδρος Α. Δοντάς Γενικός Γραμματέας Γ. Τσελεπής Ταμίας Κ. Αλεξανδρίδης Μέλος, συντονιστής επιτροπών Β. Διαμαντής Μέλος Σ. Τζιάκας Μέλος Κ. Νικάκης Αναπληρωτής γραμματέας Κ. Αλεξανδρίδης Αναπληρωτής ταμίας Γ. Τσελεπής ...

Αξιοποίηση του χωνεμένου υπολείμματος των μονάδων παραγωγής βιοαερίου ως εδαφοβελτιωτικού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ       Τ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ Ανάκτηση και αναβάθμιση του αζώτου του χωνεμένου υπολείμματος      Θ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κυκλική Οικονομία. Το παράδειγμα της Biosolids.                                     ΑΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ VIZURA              ...