ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο DR.-ING. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ

 
Κατόπιν των αρχαιρεσιών του συνδέσμου μας, που έλαβαν χώρα στις 01/02/2020, αναδείχθηκε νέο ΔΣ.
 
Μετά από συζήτηση και ψηφοφορία, εγκρίθηκε παμψηφεί η εξής κατανομή :

Πρόεδρος Α. Υφαντής
Αντιπρόεδρος Α. Δοντάς
Γενικός Γραμματέας Γ. Τσελεπής
Ταμίας Κ. Αλεξανδρίδης
Μέλος, συντονιστής επιτροπών Β. Διαμαντής
Μέλος Σ. Τζιάκας
Μέλος Κ. Νικάκης
Αναπληρωτής γραμματέας Κ. Αλεξανδρίδης
Αναπληρωτής ταμίας Γ. Τσελεπής