ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ.

Δείτε την επιστολή εδώ