22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ: Εξοικονόμηση Ενέργειας και Εκμετάλλευση Οργανικών Απορριμμάτων στην Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων

Στις 22 Οκτωβριου θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη Ελληνογερμανική Ημερίδα για την Εξοικονόμηση Ενέργειας και Εκμετάλλευση Οργανικών Απορριμμάτων στην Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων.

Θα είναι παρούσες κορυφαίες Γερμανικές εταιρείες του τομέα του Βιοαερίου, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες για συναντήσεις Β2Β με ενδιαφερόμενους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ (ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ)