15-17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Progress in Biomethane-Mobility»

Ο ΕΣΠΑΒ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Progress in Biomethane – Mobility» ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ (ΕΒΑ). ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΘΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ