ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο στις 01/02/2020 συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση:

 

Πρόεδρος Α. Υφαντής
Αντιπρόεδρος Α. Δοντάς
Γενικός Γραμματέας Γ. Τσελεπής
Ταμίας Κ. Αλεξανδρίδης
Μέλος, συντονιστής επιτροπών Β. Διαμαντής
Μέλος Σ. Τζιάκας
Μέλος Κ. Νικάκης
Αναπληρωτής γραμματέας Κ. Αλεξανδρίδης
Αναπληρωτής ταμίας Γ. Τσελεπής