Χάρτης Μονάδων Βιοαερίου στην Ελλάδα

Περιλαμβάνονται οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που είχαν συνδεθεί με το δίκτυο μέχρι τον Αύγουστο του 2018 (στοιχεία ΔΕΔΔΗΕ).

Παράκληση να επισημανθούν (info@habio.gr) νέα στοιχεία για τις εμφανιζόμενες μονάδες και στοιχεία για μη εμφανιζόμενες μονάδες είτε λόγω μεταγενέστερης ένταξης στο δίκτυο είτε λόγω άλλης χρήσης του βιοαερίου (ηλεκτρική ιδιοκατανάλωση, θερμική ενέργεια, βιομεθάνιο)