Κατόπιν των αρχαιρεσιών του συνδέσμου μας, που έλαβαν χώρα στις 01/02/2020, αναδείχθηκε νέο ΔΣ.   Μετά από συζήτηση και ψηφοφορία, εγκρίθηκε παμψηφεί η εξής κατανομή : Πρόεδρος Α. Υφαντής Αντιπρόεδρος Α. Δοντάς Γενικός Γραμματέας Γ. Τσελεπής Ταμίας Κ. Αλεξανδρίδης Μέλος, συντονιστής επιτροπών Β. Διαμαντής Μέλος Σ. Τζιάκας Μέλος Κ. Νικάκης Αναπληρωτής γραμματέας Κ. Αλεξανδρίδης Αναπληρωτής ταμίας Γ. Τσελεπής ...

Αξιοποίηση του χωνεμένου υπολείμματος των μονάδων παραγωγής βιοαερίου ως εδαφοβελτιωτικού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ       Τ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ Ανάκτηση και αναβάθμιση του αζώτου του χωνεμένου υπολείμματος      Θ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κυκλική Οικονομία. Το παράδειγμα της Biosolids.                                     ΑΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ VIZURA              ...

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Συνδέσμου Παραγωγών Βιοαερίου (ΕΣΠΑΒ), καλεί στην τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής. Στην Γ.Σ. και τις αρχαιρεσίες, που θα διεξαχθούν βάσει του τρέχοντος καταστατικού του...

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΒΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΕ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE...

Την Τρίτη 11 Δεκεμβριου 2019 δόθηκε στη δημοσιότητα η επικοινωνία της Κομισιόν προς τα λοιπά όργανα της Κοινότητας για την πολιτική στην κατεύθυνση μιας Ευρώπης κλιματικά ουδέτερης μέχρι το 2050. Το κείμενο αναδημοσιεύεται εδώ. Επειδή την περίοδο αυτή έχει τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση το Εθνικό Σύστημα...

    ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ (ΕΣΠΑΒ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε μια διαδικτυακή έρευνα του έργου REGATRACE, στο οποίο ο Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου συμμετέχει ως εταίρος Η συμμετοχή στην έρευνα απαιτεί περίπου 10 λεπτά. Τι είναι το έργο REGATRACE; Το REGATRACE είναι...