ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΑΠΕΕΠ ΓΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Δείτε την σχετική επιστολή στο ΔΑΠΕΕΠ εδώ