ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΤΟ GREEN DEAL

Μοιραστείτε το άρθρο:

12 Δεκεμβρίου, 2019

Την Τρίτη 11 Δεκεμβριου 2019 δόθηκε στη δημοσιότητα η επικοινωνία της Κομισιόν προς τα λοιπά όργανα της Κοινότητας για την πολιτική στην κατεύθυνση μιας Ευρώπης κλιματικά ουδέτερης μέχρι το 2050. Το κείμενο αναδημοσιεύεται εδώ.

Επειδή την περίοδο αυτή έχει τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση το Εθνικό Σύστημα για την Ενέργεια και το Κλίμα, έγινε η εξής πρόταση με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Διαβούλευσης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ GREEN DEAL

Χθες ανακοινώθηκε το πρώτο επίσημο έγγραφο για το Green Deal, με πολλές και σημαντικές προτάσεις πολιτικής για τα θέματα που πραγματεύεται το ΕΣΕΚ. Είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη από τους ενδιαφερόμενους που μετέχουν στην παρούσα διαβούλευση.

Εφόσον υπάρχει χρόνος ως προς την προθεσμία υποβολής του ΕΣΕΚ στα όργανα της Κοινότητας, συνιστάται η συνόψιση της διαβούλευσης, αναθεώρηση του ΕΣΕΚ συνεκτιμώντας τα σχόλια και τις κατευθύνσεις του Green Deal (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6691) και παραπομπή σε νέα διαβούλευση.

Αν δεν υπάρχει χρόνος για νέα διαβούλευση, να παραταθεί η παρούσα, να αναρτηθεί η πρόταση για το Green Deal μαζί με τα ήδη αναρτημένα (ΕΣΕΚ και Παραρτήματα) και να δοθεί δημοσιότητα στην παράταση.

Με αυτόν τον τρόπο το ΕΣΕΚ θα εναρμονιστεί με τις αρχές της πολιτικής προς το 2050 και θα ορίσει τον Ελληνικό στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το 2030, ώστε να βρίσκεται εντός των ορίων του 50-55% που ορίζει η πρόταση:

«By summer 2020, the Commission will present an impact assessed plan to increase the EU’s greenhouse gas emission reductions target for 2030 to at least 50% and towards 55% compared with 1990 levels in a responsible way»

 

Δείτε επίσης:

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΝ, ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26/05/2020 ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΣΠΑΒ Κ. ΥΦΑΝΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ, ΑΠΟ 29/05/2020 Ο ΕΣΠΑΒ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ».

Περισσότερα »

AΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑΒ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΕΚ 940/20-03-2020, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΕΚ 1045Β/26-03-2020 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4414/2016.

Περισσότερα »
Scroll to Top