ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

 

(1) Πεδία για εταιρείες – (2) Πεδία για άτομα.

A) ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ


ΕΡΕΥΝΑΜΕΛΕΤΕΣΚΑΤΑΣΚΕΥΗΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Β) ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ (1, 2)


Ε) Η επιχείρηση έλαβε γνώση και αποδέχεται το Καταστατικό.* (1, 2)
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΣΠΑΒ ΦΕΒ2019

Αποδέχομαι