7ο Συνέδριο ΕΕΔΣΑ στην Αθήνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2022

Μοιραστείτε το άρθρο:

13 Σεπτεμβρίου, 2022

Η «Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» (ΕΕΔΣΑ) σε συνεργασία με την “International Solid Waste Association” (ISWA) διοργανώνουν το 7ο Συνέδριο ΕΕΔΣΑ στην Αθήνα, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2022

Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα οργανωθούν τραπέζια διαλόγου για να συζητηθούν και να προωθηθούν δυναμικά κοινές θέσεις και προτάσεις για εφαρμογή στην πολιτεία.

Την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου ο Δρ. Αλέξανδρος Υφαντής, Πρόεδρος του «Ελληνικού Συνδέσμου Παραγωγών Βιοαερίου» (ΕΣΠΑΒ), θα συμμετάσχει στο τραπέζι διαλόγου με θέμα «Βιώσιμη Χρηματοδότηση & οικονομικά εργαλεία επιτάχυνσης της Κυκλικής Οικονομίας».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο https://conference2022.eedsa.gr/el/Events/

Scroll to Top