13-11-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ στις 16-11-2020 (Regatrace)

Μοιραστείτε το άρθρο:

13 Νοεμβρίου, 2020

 
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου (ΕΣΠΑΒ) συμμετέχει σε ένα Ευρωπαϊκό έργο HORIZON 2020 που ονομάζεται REGATRACE (www.regatrace.eu). Στόχος του είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος που να βασίζεται στην έκδοση και την εμπορία των Εγγυήσεων Προέλευσης (ΕΠ) βιομεθανίου και ανανεώσιμων αερίων και την υποστήριξη της ανάπτυξης της αγοράς βιομεθανίου μέσω μιας σειράς κατευθυντηρίων γραμμών και συμμετοχικών εργαστηρίων, καθώς και άλλων πρωτοβουλιών.

Στο πρόγραμμα αυτό ο ΕΣΠΑΒ έχει αναλάβει το μέρος που αφορά στην Ελλάδα και για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου ανέθεσε στο ΕΚΕΤΑ την οργάνωση των σχετικών ενημερωτικών εκδηλώσεων και την εκπόνηση των μελετών – προτάσεων που θα προκύψουν από αυτές τις διαδικασίες.

Θα οργανώσουμε τέσσερα συμμετοχικά εργαστήρια στην Ελλάδα, παράλληλα με 14 άλλες ευρωπαϊκές χώρες και, για το σκοπό αυτό.

Το πρώτο εργαστήριο προσδιορίστηκε για την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020. Για να δείτε την σχετική πρόσκληση πατήστε εδώ και την agenda πατήστε εδώ

Η παρακολούθηση του εργαστηρίου είναι ανοικτή στα μέλη του Συνδέσμου.

Στο τέλος του εργαστηρίου θα υπάρξει διαδικασία συζήτησης, η οποία είναι ανοικτή σε όλους τους συμμετέχοντες.

Scroll to Top