Συντονισμός δράσεων μεταξύ των ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και ΕΣΠΑΒ για την έγχυση βιομεθανίου στα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου

Μοιραστείτε το άρθρο:

19 Μαΐου, 2023

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης δράσεων για την έγχυση του βιομεθανίου στα δίκτυα διανομής, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΔΑ Αττικής, κ. Μπακούρα Λεωνίδα και του Προέδρου του Ελληνικού Συνδέσμου Παραγωγών Βιοαερίου (ΕΣΠΑΒ), Δρ. Υφαντή Αλέξανδρου. Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου-ΕΣΠΑΒ απαριθμεί 43 μέλη που λειτουργούν μονάδες παραγωγής βιοαέριου.

Κατά τη συνάντηση τέθηκε ως αναγκαιότητα η θέσπιση των κατάλληλων κινήτρων στους παραγωγούς μέσω Καθεστώτων Στήριξης στη βάση Λειτουργικής Ενίσχυσης (Feed in Premium) προκειμένου οι  υφιστάμενες μονάδες παραγωγής βιοαερίου να προχωρήσουν στην αναβάθμιση του βιοαερίου σε βιομεθάνιο.

Σήμερα λειτουργούν 66 μονάδες βιοαερίου συνολικής ονομαστικής ισχύος περίπου 100 MW εκ των οποίων οι 13 είναι Μονάδες Επεξεργασίας Νερού / ΧΥΤΑ και οι 53 είναι Αγροτικές και Κτηνοτροφικές Μονάδες. Στην Περιφέρεια Αττικής παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα βιοαερίου ενώ ακολουθούν οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Ειδικότερα, στην  Αττική παρέχεται η δυνατότητα στοχευμένης ανάπτυξης του κλάδου του βιομεθανίου, λόγω της  συγκέντρωσης α’ ύλης από την παραγωγική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα οι ίδιες υποδομές δικτύων διανομής, θα έχουν τη δυνατότητα να υποδέχονται και να παραδίδουν αυξανόμενες ποσότητες βιομεθανίου χωρίς καμία τροποποίηση ή πρόσθετη επένδυση.

Η προοπτική της έγχυσης βιομεθανίου στα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου, συμπεριλαμβάνεται στο Στρατηγικό Πλάνο της ΕΔΑ Αττικής. Σημαντική παράμετρος που θα επιταχύνει την υποδοχή και διανομή του βιομεθανίου στα δίκτυά της αποτελεί η ψηφιοποίηση του δικτύου διανομής, στόχος του μετόχου της Italgas, που θα λειτουργήσει ως καταλύτης στη διευκόλυνση της διείσδυσης των ανανεώσιμων αερίων.

Η αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων και η δημιουργία νέων μονάδων βιομεθανίου αποτελούν ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για την εγχώρια ενεργειακή αγορά προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προς αναθεώρηση ΕΣΕΚ σύμφωνα με το οποίο εκτιμάται ποσοστό έγχυσης 12% βιομεθανίου στα δίκτυα φυσικού αερίου ως το 2030. Η επίτευξη των ανωτέρω στόχων προϋποθέτουν την άμεση διαμόρφωση του κατάλληλου νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου που θα διασφαλίσουν την οικονομικά αποδοτική και περιβαλλοντικά φιλική παραγωγή, έγχυση και διανομή βιομεθανίου στα δίκτυα φυσικού αερίου. Προς αυτή την κατεύθυνση, επισημάνθηκε ο καθοριστικός ρόλος της Πολιτείας και της ΡΑΑΕΥ για την επίσπευση των απαιτούμενων μεταβολών στο κανονιστικό πλαίσιο της αγοράς αερίων προς όφελος της εθνικής οικονομίας, της κοινωνίας και των καταναλωτών.

Σχετικό Δελτίο Τύπου μπορείτε να βρείτε εδώ

Scroll to Top