Συνδρομές Μελών

Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου

ΕΣΠΑΒ συνδρομές

Η οικονομική συνδρομή των μελών του Συνδέσμου από 1-1-2019 είναι:

Δικαίωμα εγγραφής πλήρων μελών στον Σύνδεσμο

100
  • εφάπαξ κόστος

Ετήσια συνδρομή

πλήρων μελών
500
Έτος
  • Μονάδες ηλεκτρικής ή ισοδύναμης δυναμικότητας άνω των 500 kWe

Ετήσια συνδρομή

πλήρων μελών
300
Έτος
  • Μονάδες ηλεκτρικής ή ισοδύναμης δυναμικότητας μεταξύ 200 και 500 kWe

Ετήσια συνδρομή

πλήρων μελών
100
Έτος
  • Μονάδες ηλεκτρικής ή ισοδύναμης δυναμικότητας κάτω των 200 kWe

Ετήσια συνδρομή

πλήρων μελών
100
Έτος
  • Μονάδες μη ενεργοποιημένες ή εκτός λειτουργίας επί ένα τουλάχιστον έτος

Ετήσια συνδρομή

συνδεδεμένων μελών
50
Έτος
  • Φυσικά πρόσωπα

Ετήσια συνδρομή

συνδεδεμένων μελών
200
Έτος
  • Νομικά πρόσωπα με προσωπικό μέχρι 10 άτομα

Ετήσια συνδρομή

συνδεδεμένων μελών
500
Έτος
  • Νομικά πρόσωπα με προσωπικό άνω των 10 ατόμων

Ετήσια συνδρομή

επίτιμων μελών
0
  • Μηδενική
Scroll to Top