Ρεκόρ για την παραγωγή βιομεθανίου στην Ευρώπη-ένα σημαντικό βήμα για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα

Μοιραστείτε το άρθρο:

19 Δεκεμβρίου, 2022

Μεταξύ του 2020 και του 2021 η Ευρώπη αύξησε την δυναμική της σε βιομεθάνιο κατά 40 τοις εκατό, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σκαλοπάτι στη μετάβαση της ηπείρου προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, απαλλαγμένο από τα ορυκτά καύσιμα, σύμφωνα με νέα στοιχεία.

Βιομεθάνιο: μια υποσχόμενη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας
Στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοαερίου (EBA) αποκάλυψαν πρόσφατα ότι η Ευρώπη σημείωσε ρεκόρ το 2021 με μια εκθετική ανάπτυξη μονάδων βιομεθανίου. Αυτό είναι απόλυτα κατανοητό, αν αναλογιστεί κανείς τις δυνατότητες που φέρνει το βιομεθάνιο για την απαλλαγή από τα ορυκτά καύσιμα.
Η Ευρώπη διαθέτει πλέον περισσότερες από 1000 μονάδες παραγωγής βιομεθανίου, με την ανανεώσιμη αυτή πηγή ενέργειας να θεωρείται ως το «σκαλοπάτι» για την απανθρακοποίηση της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Παρόλο, όμως που η Ευρώπη διαθέτει 40 τοις εκατό περισσότερες μονάδες βιομεθανίου σε σύγκριση με το 2020, ο τομέας εξακολουθεί να χρειάζεται σχετική νομοθετική στήριξη ούτως ώστε να καταφέρει να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες του τα επόμενα χρόνια.
Συμπεριλαμβανομένου και του βιοαερίου, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε λειτουργία 20.000 μονάδες σε όλη την Ευρώπη. Η πιο σημαντική αύξηση σε μονάδες βιομεθανίου σημειώθηκε στη Γαλλία, την Ιταλία και τη Δανία. Στη Γαλλία συγκεκριμένα, ενώ τουλάχιστον 91 νέες μονάδες ξεκίνησαν να λειτουργούν ολόκληρο το 2020, 123 μονάδες ξεκίνησαν τη λειτουργία τους μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου 2021.
Το βιομεθάνιο είναι το μόνο ανανεώσιμο καύσιμο που μπορεί να παραχθεί σε αφθονία στην Ευρώπη και μπορεί να επιτρέψει την ανταγωνιστική χρήση της ήδη υπάρχουσας υποδομής φυσικού αερίου. Η συνδυασμένη ποσότητα βιομεθανίου και βιοαερίου (ακατέργαστη μορφή βιομεθανίου) που διατίθεται σήμερα μπορεί ήδη να καλύψει ολόκληρη τη ζήτηση φυσικού αερίου που χρειάζεται μια χώρα όπως το Βέλγιο.

Βιοαέριο από απόβλητα: Η Ευρωπαϊκή ώθηση
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοαερίου (EBA), τα λύματα θα μπορούσαν να συνεισφέρουν επιπλέον 170 TWh στην παραγωγή βιομεθανίου, με εκτιμήσεις να υποδηλώνουν ότι τα αστικά λύματα θα μπορούσαν να συμβάλλουν περισσότερο από το 10%.
Υπάρχει επίσης μια υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκή ώθηση για το βιοαέριο. Τον Μάιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο 300 δισεκατομμυρίων ευρώ που περιγράφει λεπτομερώς πώς η ΕΕ μπορεί να απεξαρτηθεί πλήρως από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα «πολύ πριν από το 2030». Σύμφωνα με την στρατηγική REPowerEU, τονίζεται η ανάγκη ενίσχυσης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικά της χρήσης βιομεθανίου, με τον στόχο για την παραγωγή 35 δισεκατομμύρια κυβικών μέτρων βιομεθανίου να έχει τεθεί για το 2030.
Η EBA εκτιμά ότι το 87 τοις εκατό των εργοστασίων βιομεθανίου που δραστηριοποιούνται σήμερα στην Ευρώπη είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο φυσικού αερίου, παρόλα αυτά για να διασφαλιστεί ότι το βιομεθάνιο θα διαδραματίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο ως ανανεώσιμο καύσιμο, θα πρέπει να καθιερωθεί μία αποτελεσματική αγορά βιομεθανίου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εξάλλου, η μελλοντική ανάπτυξη της υποδομής φυσικού αερίου θα πρέπει να λάβει υπόψη τις απαραίτητες προσαρμογές για να καταστεί δυνατή η έγχυση υψηλότερων ποσοστών βιομεθανίου στα δίκτυα διανομής».
Περισσότερες πληροφορίες για την σχετική έκθεση και τον χάρτη της ευρωπαϊκής δυναμικότητας βιομεθανίου μπορείτε να βρείτε εδώ.

Biomethane Map 2021

 

Scroll to Top