Ποιοι Είμαστε

Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου

Σχετικά με τον ΕΣΠΑΒ

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου-ΕΣΠΑΒ ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2018 με σκοπό να ενισχύσει την βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου και να προάγει το βιοαέριο ως μία καινοτόμα πηγή ανανεώσιμης ενέργειας η οποία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

0
Χρόνια λειτουργίας
0
Μέλη
0
MWe

Βιοαέριο:
Προσιτή, βιώσιμη και ασφαλής ενέργεια για την Ευρώπη

Στόχος του ΕΣΠΑΒ είναι η προώθηση της παραγωγής και χρήσης των ανανεώσιμων αερίων πανελλαδικά, καθώς και η ανάδειξη των οφελών που μπορεί να προσφέρουν!

Στόχοι

Στόχος του ΕΣΠΑΒ είναι η προώθηση της παραγωγής και χρήσης των ανανεώσιμων αερίων (βιοαέριο-βιομεθάνιο και πράσινο υδρογόνο πανελλαδικά καθώς και η ανάδειξη των οφελών που μπορεί να προσφέρει η παραγωγή βιοαερίου σε μία από τις πιο καίριες περιβαλλοντικές προκλήσεις, που είναι η παραγωγή αποβλήτων, στοιχείων αρνητικής αξίας, και η μετατροπή αυτών σε προϊόντα αυξημένης αξίας, όπως η ανανεώσιμη ενέργεια και παράλληλα το φυσικό λίπασμα για την γεωργία, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Οι παραπάνω σκοποί επιτυγχάνονται μέσω συντονισμένων δράσεων συνηγορίας και ενημέρωσης, εκπροσώπησης σε διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς, συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς και μέσω της εκπόνησης μελετών και της διεξαγωγής ερευνών σχετικών με τα αντικείμενα του ΕΣΠΑΒ.

Συγκεκριμένα ο Σύνδεσμος μέσω της δραστηριότητας του επιδιώκει την προώθηση πρακτικών:

  • Αναερόβιας χώνευσης όλων των ειδών ανανεώσιμης οργανικής ύλης για την παραγωγή βιοαερίου και λιπάσματος με βιώσιμο τρόπο.
  • Αεριοποίησης όλων των ειδών οργανικής ύλης για την παραγωγή αερίων καυσίμων με βιώσιμο τρόπο.
  • Συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με χρήση ανανεώσιμων αερίων και υγρών (βιοαερίου και βιορευστών)
  • Χρήσης βιοαερίου, βιομεθανίου, λιπασμάτων και άλλων προϊόντων που προέρχονται από την αναερόβια χώνευση και την αεριοποίηση.
  • Έρευνας, σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας εγκαταστάσεων βιοαερίου, βιομεθανίου, και λιπάσματος.
Scroll to Top