Αίτηση Πλήρους Μέλους

Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου

Διαδικασία εγγραφής νέων μελών

Για την εγγραφή νέου πλήρους μέλους στον Σύνδεσμο απαιτείται η υποβολή αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία αναγράφεται η επωνυμία, διεύθυνση και το ΑΦΜ του ενδιαφερομένου:

  1. Σύμβαση σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ
  2. Ή/και αποδεικτικά κατάστασης λειτουργίας του σταθμού παραγωγής βιοαερίου ή ποσοστό υλοποίησης του κατασκευαστικού έργου, με ανάλογες φωτογραφίες που το αποδεικνύουν.
  3. Το ισχύον καταστατικό του, από όπου να προκύπτει με σαφήνεια το πρόσωπο του νόμιμου εκπροσώπου τους.
  4. Δήλωση  υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο με τα στοιχεία των διαρκών εκπροσώπων της επιχείρησης στα όργανα του συνδέσμου.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ

* Όλα τα πεδία πλην της Διεύθυνσης Ιστοσελίδας είναι υποχρεωτικά.
A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.Scroll to Top