Παρέμβαση του ΕΣΠΑΒ στη 14η Πανελλήνια Σύνοδο ΦοΔΣΑ

Μοιραστείτε το άρθρο:

15 Ιουλίου, 2022

Σημαντική Παρέμβαση του ΕΣΠΑΒ στη 14η Πανελλήνια Σύνοδο ΦοΔΣΑ
Άμεση Αξιοποίηση Υπολειμμάτων τροφών μεγάλων ξενοδοχείων & εστιατορίων από Μονάδες Βιοαερίου

Στην 14η Πανελλήνια Σύνοδο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, 30 Ιουνίου-2 Ιουλίου, εκπροσωπήθηκε ο Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου μέσω του Προέδρου Dr.-Ing Αλέξανδρου Υφαντή. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, ο κος Υφαντής επεσήμανε τη δυνατότητα παραγωγής πολύτιμης ενέργειας μέσω της αξιοποίησης οργανικών αποβλήτων ξενοδοχειακών μονάδων και εστιατορίων στους σταθμούς παραγωγής βιοαερίου, με συλλογή στην πηγή.

“Δεδομένου ότι η συνολική παραγωγή των μονάδων βιοαερίου που έχουν συνάψει Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής & Διαφορικής Προσαύξησης για το 2021, χωρίς να εντάσσονται σε αυτές μονάδες βιοαερίου σε ΧΥΤΑ και ΚΕΛ, ανέρχεται σε 148,9 GWhe (στοιχεία ΔΑΠΕΕΠ) με εκμετάλλευση μόλις του 52% της εγκατεστημένης ισχύος κατά μέσο όρο, οι εγκατεστημένοι σταθμοί βιοαέριου (εκτός ΧΥΤΑ και ΕΕΛ) μπορούν να παραλάβουν ακόμα τουλάχιστον άλλους 1.000.000tn οργανικών αποβλήτων σε επίπεδο υπολειμμάτων τροφής“, ανέφερε ο κ. Υφαντής, ενώ πρόσθεσε ότι «κάτι τέτοιο θα συνέβαλε στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας μέσω της αξιοποίησης του παραγόμενου βιοαερίου και στο άμεσο μέλλον του βιομεθανίου το οποίο και αποτελεί τη μεγαλύτερη προτεραιότητα της ΕΕ ως το πιο άμεσα διαθέσιμο ανανεώσιμο καύσιμο που υποκαθιστά το φυσικό αέριο».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πρόταση του ΕΣΠΑΒ, τα μεγάλα ξενοδοχεία και εστιατόρια θα μπορούσαν να συνάψουν απευθείας συμβάσεις με μονάδες βιοαερίου για την διαχείριση των αποβλήτων τους με πολύ χαμηλό κόστος καθώς διαθέτουν συγκεντρωμένες και προδιαλεγμένες ποσότητες. Επεσήμανε, ότι στο άμεσο μέλλον και με βάση την κείμενη νομοθεσία οι ξενοδοχειακές μονάδες θα πρέπει να πληρώνουν σύμφωνα με τα απόβλητα που παράγουν και όχι με την λογική των αστικών αποβλήτων ούτε βέβαια με ένα αυθαίρετο συντελεστή ανά τετραγωνικό. “Τα αστικά απόβλητα, για τα οποία είναι εκ του νόμου διαχειριστές οι Δήμοι, προέρχονται από τους πολίτες και όχι τις επιχειρήσεις που στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας πρέπει να βρίσκουν τον βέλτιστο τεχνοοικονομικά τρόπο για την διάθεση τους ή να τα παραδίδουν με σωστή ανταποδοτική χρέωση στα οικεία Δημοτικά συστήματα διαχείρισης” ανέφερε ο κος Υφαντής.

Δεδομένων των παραπάνω, ο ΕΣΠΑΒ προτείνει την άμεση νομοθετική ρύθμιση ώστε να προβλέπεται η συλλογή οργανικών αποβλήτων στην πηγή, για ξενοδοχεία και εστιατόρια, με υποχρέωση από τους Δήμους μείωσης των ανταποδοτικών τελών με Ευρώ/τόνο οργανικών αποβλήτων που διατίθενται στους σταθμούς βιοαερίου. Η μείωση θα πρέπει να είναι ελάχιστο ίση με το άμεσο μοναδιαίο κόστος που εξοικονομεί ο αντίστοιχος Δήμος από την μη συλλογή των οργανικών αυτών και διάθεση σε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ. Με τον τρόπο αυτό, θα καταστεί άμεσα δυνατή η ορθή διαχείριση σημαντικών ποσοτήτων βιοαποβλήτων, μέχρι να ολοκληρωθούν οι υποδομές στους οικείους Δήμους περί υλοποίησης χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.

Πηγή: www.water-waste.gr

Scroll to Top