Ιστορικό

Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου

Ο ΕΣΠΑΒ ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2018

Με σκοπό να ενισχύσει την βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου και να προάγει το βιοαέριο ως μία καινοτόμα πηγή ανανεώσιμης ενέργειας η οποία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας. Η ίδρυση του Συνδέσμου ήταν αποτέλεσμα των διεργασιών που προέκυψαν μετά την πρώτη μεγάλη συνάντηση της πλειοψηφίας των παραγωγών Βιοαερίου από αγροτικές πρώτες ύλες, που έλαβε χώρα, τον Φεβρουάριο του 2017 και της βούλησης τους να εκφραστούν μέσω ενός συλλογικού φορέα

2018

Κατά τον χρόνο της ίδρυσής του (Ιούνιος 2018), ο Σύνδεσμος αριθμούσε 25 μέλη, με μεγέθη μονάδων από 100 έως 5.250 kWe. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των 21 ενεργών ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων – μελών (από τις 25 συνολικά του τομέα) ήταν 19,7 MWe (από 22,76 ΜWe συνολικά του τομέα, ποσοστό 86,6%).

2019

Με τροποποίηση του καταστατικού που ψηφίστηκε ομόφωνα στην  πρώτη ετήσια Γενική Συνέλευση του ΕΣΠΑΒ, τον Φεβρουάριο του 2019 διευρύνθηκε η βάση του Συνδέσμου με την δυνατότητα εγγραφής μελών – μη παραγωγών, τα οποία δραστηριοποιούνται στην έρευνα – μελέτη – κατασκευή και υποστήριξη μονάδων Βιοαερίου. Ταυτόχρονα, διευρύνθηκε και το αντικείμενο του σωματείου, περιλαμβάνοντας, εκτός του Βιοαερίου και της αναερόβιας χώνευσης, και άλλα είδη ανανεώσιμων καυσίμων αερίων προερχόμενων από βιομάζα, την συμπαραγωγή από ανανεώσιμα αέρια και βιορρευστά, καθώς και την παραγωγή λιπάσμάτων και εδαφοβελτιωτικών. Επιπλεόν, καθορίστηκαν οι συνδρομές για τα συνδεδεμένα μέλη και πραγματοποιήθηκε μείωση των συνδρομών για τις μικρές και μη ενεργές μονάδες.

2023

Ο Σύνδεσμος σήμερα αριθμεί 47 μέλη, με μεγέθη μονάδων από 150 έως 5250 kWe. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των ενεργών ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων–μελών είναι 53,4 MW.

Scroll to Top