Δελτίο Τύπου: Σημαντική έκτακτη ενίσχυση για τον κλάδο του βιοαερίου

Μοιραστείτε το άρθρο:

31 Μαρτίου, 2023

Σημαντική έκτακτη ενίσχυση για τον κλάδο του βιοαερίου

 

Μια σημαντική εξέλιξη για τις περισσότερες από 60 μονάδες παραγωγής ενέργειας από Βιοαέριο που λειτουργούν στην Ελλάδα σήμερα, σημειώθηκε ως αποτέλεσμα των εντατικών ενεργειών του ΕΣΠΑΒ (Ελληνικού Συνδέσμου Παραγωγών Βιοαερίου)  προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο ΕΣΠΑΒ, τα δύο τελευταία έτη, ανέδειξε τα προβλήματα βιωσιμότητας του κλάδου ως αποτέλεσμα του σημαντικά αυξημένου κόστους λειτουργίας των εγκαταστάσεων, εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Το Υπουργείο, ανταποκρινόμενο στα υπομνήματα και στα αιτήματα του Συνδέσμου τελικώς προχώρησε στην νομοθέτηση των αναγκαίων έκτακτων μέτρων για την βιωσιμότητα του κλάδου στις 20/03/2023 .

Ειδικότερα, στο άρθρο 151 του Νομοσχεδίου «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (…) Εκσυγχρονισμός τις νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω τις ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944», το οποίο ψηφίστηκε στις 20 Μαρτίου 2023, προσαυξάνεται  η αποζημίωση των μονάδων βιοαερίου κατά 25% επί της τιμής αναφοράς τεχνολογίας ΑΠΕ, για διάστημα ενός έτους. Η προσαύξηση ισχύει για μονάδες που βρίσκονται σε δοκιμαστική φάση ή εν λειτουργία, και μπορεί να παραταθεί βάσει των συνθηκών της αγοράς .

Ο ΕΣΠΑΒ καλωσορίζει την θετική αυτή εξέλιξη, ευχαριστεί το ΥΠΕΝ για την ανταπόκριση του και τονίζει ότι θα συνεχίσει να εργάζεται εντατικά για την προώθηση των τεχνολογιών του βιοαερίου και του βιομεθανίου στην Ελλάδα, προκειμένου να αναδειχθούν στην θέση που κατέχουν διεθνώς, στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας. Παράλληλα, υπενθυμίζει την ανάγκη θέσπισης ενός δικαιότερου και παραμετρικού συστήματος αποζημίωσης των μονάδων βιοαερίου που θα λαμβάνει υπόψη και τους παράγοντες διαφοροποίησης του κόστους λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Σχετικά έγγραφα (για τα μέλη ΕΣΠΑΒ) εδώ

 

Scroll to Top